info tekst
X

naziv projekta : Hotelski resort ''Wave''

godina projektovanja : 2016

lokacija : Bečići, Budva, Crna Gora

status : Konkursno rješenje, otkup

površina : ~ 86000 m2

autor : JDS Architects

koautor : Enforma 

projektni tim Enforma : Nikola Novaković, Kristijan Dapčević, Biljana Janjušević parterni i pejzažni dizajn: Milica Samardžić prezentacioni tim: Mirjana Uzelac Filipendin, Aleksandar Lukić

klijent : Capital Estate 

X

Projektno rješenje zamišljeno je kao valovita petlja koja neprimjetno integriše tri zone na lokaciji, a čiji oblik podsjeća na okolni zatalasani pejzaž. Petlja se obmotava oko tri unutrašnja ambijenta koji imaju svoj vlastiti karakter. Cijelo naselje doživljava se kao bogat, raznovrsan i međusobno povezani pejzaž koji nudi različite vrste rekreativnih aktivnosti: od dinamičnih sportova do smirujućeg spa ili zabave u restoranima i barovima. Naselje postaje samo po sebi odredište za odmor.

Petlja se savija oko unutrašnjih pejzaža i oscilira između staze i terasastog zelenog krova. Krov (petlja) je druga površina hotela i postaje rekreativni prostor koji kao šetalište povezuje tri zone. U svakoj zoni postoji najviša tačka sa koje gosti mogu uživati u panoramskom pogledu. Na najvišem vrhu – u zoni 1 - nalazi se panoramska terasa.

Centralni motiv dizajna je sklad s prirodom i okolnim pejzažom. Organizovanjem zgrada i komunikacija u uske trake koje tvore petlju, zgrada postiže mau zauzetost na terenu te je moguće integrisati skladno i održivo s pejzažom. To takođe omogućava maksimalnu izloženost prema pogledu i osvjetljaju sa juga. Niz terasa i malih balkona omogućava gostima da iskoriste pogled iz svoje sobe. Gosti također mogu uživati u unutrašnjem pejzaže tri zone u kojima se nalazi mnoštvo sportskih sadržaja, uključujući spa centar, sportske zone, bazena, kafe barove i vrtove.

Tretirali smo takođe i pitanja fleksibilnosti i prilagodljivosti. Svjesni mogućih promjenjivih potreba hotela, dizajnirali smo jednostavan strukturni sustav koji omogućava de se raspored i broj hotelskih soba lako može prilagoditi prema potrebi. Zajedno ili odvojeno sa brojem soba moguće je prilagoditi i broj balkona. Takođe smo odredili prostor u kojem se hotelski kapaciteti u budućnosti mogu proširiti.

Dizajn prevazilazi prepreku Jadranske magistrale koja odvaja zonu 3 od druge dvije zone. Petlja nadvišava cestu u vidu mosta i nastavlja se u zoni 3, stvarajući suptilnu vezu između tri zone. Osim toga, sistem akustičnih fasadnih panela blokira zvuk automobila koji prolaze magistralom

Program naselja uključuje glavne hotela, dva aneksa i niz vila. On također sadrži veliki kongresni centar i kazino koji imaju poseban ulaz, ali ih može servisirati glavni hotel. Druga važna komponenta programa je spa centar koji ima pristup do mirne vrtovske zone 2.

Masa glavnog hotela u nagibu obuhvata prostor prve zone. Ovaj unutrašnji pejzaž artikulisan je s prirodnim bazenima i blagim padinama, što omogućuje ugodan doživljaj na otvorenom. Opremljen je takođe sportskim objektima i bazenima za rekreaciju što ga čini najdinamičnijim od tri pejzaža.

Druga zona je uz bok hotela i u njen unutrašnji pejzaž integrisan je potok Kukac. Hotelske vile su organizovane u potezu pored potoka koji ih odvaja od vrtova i spa centra. Ovaj pejzaž je tih i miran s niskim zelenilom koje pruža privatnost za vile i za posjetitelje spa centra.

U zoni tri nalazi se drugi hotelski aneks. Njegov unutrašnji pejzaž čuva topografiju i postojeće rastinje, a na sredini je kafić iz kojeg gosti mogu uživati u pogledu na prirodni i izgrađeni pejzaž. Četvrta zona je mjesto gdje se petlja spušta do plaže i gdje su smješteni barovi. Petlja se ovdje podiže iznad zemlje, dopuštajući gostima direktan pristup plaži.

Planirali smo šest faza gradnje uz mogućnost de se u sedmoj nastavi širenje kompleksa. Hotel u zoni 1 bio bi preva faza, u drugoj i trećoj fazi realizovali bi se aneks a zatim vile u zoni 2. U četvrtoj fazi izgradit ćemo hotelsku aneks i vile u zoni 3. Nakon toga, u fazi pet, razvijaju se objekti u zoni 4. Konačno, u fazi šest, casino i kongresni centar će biti izgrađeni. Sedma faza za buduće proširenje je takođe opcija. 

/