info tekst
X

naziv projekta : Stambeni objekat - Vila Stoliv

godina projeketovanja : 2010.

godina izgradnje : 2012.

lokacija : Stoliv, Kotor, Crna Gora

status : Izvedeno

površina : 423 m2

autor : Enforma 

projektni tim : Nikola Novaković , Marijela Pajić

klijent : Pluto capital d.o.o.

X

Odbiti istoriju je nemoguće, slijepo joj se pokoravati je neproduktivno i umjetnički nedopustivo. Ulog je, međutim, mnogo značajniji: niti se možemo odreći prošlosti, niti se njome možemo služiti olako. I tradicija i budućnost osvajaju se stvaralačkim naporima, produbljenim istraživanjem arhitektonskog jezika, duha i prakse”. - profesor Dr. Ranko Radović.

U pejzažu kakav je Boka Kotorska, razmišljati o gradnji objekta van tradicionalne recepture, predstavlja izuzetan izazovan, sličan odrastanju u drugoj etničkoj sredini koja teško prihvata “drugačije”. Kao što se u takvim sredinama trebaju slaviti razlike među ljudima, tako je danas shodno socijalnom, ekonomskom i tehnološkom razvoju neophodno razmišljati o strukturama koje odražavaju današnji period a ne ugrožavajući duh mjesta na kojem se gradi – genius loci.

Objekat “Vila Stoliv”, kao i što sam njen naziv kaže, nalazi se u Boki Kotorskoj, tačnije na veoma nepristupačnom terenu u malom ribarskom naselju Stoliv, koje se nalazi oko 8 km od Kotora, a tačno naspram antičkog gradića Perasta. Sa ove pozicije otvaraju se impresivne vizure ka zalivu, ostrvima i Gornjem Stolivu, što je imalo ključni uticaj na kreiranje same forme.

Studiozan pristup zadatku i pažljiv odnos prema aspektima i potrebama, sredine i savremenog društva, dali su željeni rezultat koji se ogleda u modernom, pročišćenom izrazu. Arhitektura ovog objekta nastala je kao proizvod analize date lokacije, atmosfere i zahteva investitora “Pluto Capital”doo, da se kreira originalna arhitektura sa akcentom na pomenute vizure. Inspiracija za objekat je proistekla iz samog ambijenta mediterana, mora, direktnog okruženja i ogleda se u formi školjke koja se otvara ka pomenutim vizurama, kreirajući jedinstveni oblikovni izraz kako u eksterijeru tako i u unutrašnjem prostoru. Jedinstven pristup je okarakterisan radijalnim zidovima obloženim kamenom, koji formiraju tri osnovna trakta, koji su funkcionalne i strukturalne cjeline objekta, čije velike staklene površine uvode okruženje u ovaj objekat, suptilno preplićući unutrašnji i spoljašnji prostor.

/