info tekst
X

naziv projekta : Apartmanski objekat - AXE

godina projektovanja : 2014

lokacija : Dobrota, Kotor, Crna Gora

status : Idejno rješenje

površina : 870 m2

autor : Enforma 

projektni tim : Nikola Novaković, Aleksandar Lukić

 

X
/