info tekst
X

naziv projekta : Rekonstrukcija Vile u Ljutoj

godina projektovanja : 2014

lokacija : Ljuta, Kotor, Crna Gora

status : Izvedeno

površina : 230 m2

autor : Enforma 

projektni tim : Nikola Novaković, Radovan Radoman

klijent : Privatno lice

X

Lokacija objekta je u Boki Kotorskoj, naselju Ljuta, koje je istorijski i najsjeverniji dio Dobrote. Naselje je formirano na samoj obali mora, dok njegov razvoj u 
periodu od XVII-XIX vijeka ukazuje i na složenu genezu i medjusobne odnose manjih graditeljskih cjelina i imanja.

Pored minimalnih intervencija na spoljašnjost ovog tradicionalnog objekta, 
sa elementima baroka, radjenih u skladu sa konzervatorskim uslovima, 
predmetna građevina je tretirana i uređena kao luksuzan stambeni objekat.
Tretiranje unutrašnjeg prostora ove kamene kuće, omogućilo je slobodniji pristup rekonstrukciji zatečenog stanja, koje je već dijelom imalo slobodnija  rješenja unutrašnjeg prostora, ali i izdefinisane prostorne cjeline. Te prostorne cjeline, ambijente, mi smo mapirali kao osnovu za razvoj koncepta, tako što smo unutrašnjost objekta, na gornjim etažama, podjelili na tri jasno izdefinisane zone: 

1. spavaći blok
2. centralni galerijski prostor
3. kamin sala i dječija soba

Da bi ta podjela bila jasnija i konkretnija, imali smo za cilj da oslobodimo taj centralni prostor suvišnih elemenata, formirajući jedinstven galerijski prostor, atrijumskog tipa, kao vertikalnu podjelu lijeve i desne strane objekta.  Ovakvom pristupu doprinjela je i dematerijalizacija komunikacija strana objekta (što je prikazano na grafikonu), a što smo postigli uvođenjem staklenog mosta i stepeništa, konstrukcije od čelika. Ovakvim raslojavanjem istaknute su pomenute cjeline, ali je stvoren jedinstven unutrašnji prostor koji vizuelno povezuje sve tri etaže. 
Desna strana objekta, je funkcionalno složenija od spavaćeg bloka, jer se sastoji na I spratu od kamin sale, koja je sa ostatkom objekta vezana staklenim mostom i od ostatka objekta je dijeli/spaja staklena pregrada, kao i od diječije spavaće sobe koja je obložena drvenim talpama a koja se nalazi na samom vrhu objekta i u potpunoj izolaciji od ostalih prostorija, a koja asocira na kućicu na drvetu, sa prozorom na centalni hol.
Poigravanje sa modernim i tradicionalnim elementima i materijalima, uvođenjem tradicionalnog stepeništa u prizemlju, kovanih elemenata, staklenih ograda i komunikacija, čelika, kamenih zidova i maltera , doprinelo je da korisnici prostora istovremeno uživaju u benefitima postojećeg ambijentalnog “duha” stare kamene kuće i potpuno ispune estetske i funkcionalne potrebe savremenog načina življenja.

/